Inwestycje lokalne

Opis stanu dróg gminnych

  • 09-05-2023
Na naprawę i bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono kwotę 1 630 000,00 zł.
Koszty związane z naprawami i remontami wyniosły 1 517 800,00 zł.
Na zimowe utrzymanie dróg wykorzystano kwotę 112 200,00 zł.
Zakup 204 sztuk nowych prefabrykowanych płyt drogowych i ułożenie ich na odcinku ok. 300 mb gminnej drogi w Szwarunach.
 
Łączny koszt zadania to około 236 000,00 zł.
 
Droga w Szwarunach po remoncie

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją