Strategia Rozwoju Gminy Bartoszyce na lata 2015 - 2022

Strategia Rozwoju Gminy Bartoszyce na lata 2015 - 2022

  • 10-01-2019
Rozpoczęcie prac nad stworzeniem Startegii  //link do informacji w portalu, do uzupełnienia po przeniesieniu treści//
Konsultacje analizy SWOT  //link do informacji w portalu, do uzupełnienia po przeniesieniu treści//
Konsultacje Strategii  //link do informacji w portalu, do uzupełnienia po przeniesieniu treści//
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki