Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza

  • 10-01-2019
 
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest rejestrem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Rejestr prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją