Przedszkole Gminne Nr 1 w Bartoszycach

 

 

 

Ramowy rozkład dnia


8.00 - 13.00  realizacja podstawy programowej

6.30 - 8.00

Schodzenie się dzieci. Rozmowy z rodzicami. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową oraz sprawność manualną dzieci. Oglądanie książek, albumów dziecięcych.

8.00 - 8.15

 


 Zabawy ruchowe. Ćwiczenia poranne

8.15 - 8.30


Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowo - higieczne.

8.30 - 9.00

 


Śniadanie. Wdrażanie dzieci do higieny jamy ustnej

9.00 - 10.00

 

 

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w ramach realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego.

Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka.

Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych

 

10.00 - 11.00

 

 

Zabawy gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, piesze wycieczki.

 

11.00 - 11.30


Czynności samoobsługowe dzieci w szatni. Czynności higieniczno - sanitarne. Przygotowanie do obiadu

11.30 - 12.00

 


Spożywanie obiadu - rozwijanie samoobsługi dzieci. Wdrażanie dzieci do higieny jamy ustnej

 

12.00 - 13.30

 

Relaks - leżakowanie. Słuchanie bajek czytanych przez nauczycielkę, słuchanie bajek z nagrań CD,

słuchanie muzyki relaksacyjnej.

 

13.30 - 14.00


Zabawy, zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci. Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne

 

 

14.00 - 14.15

 

14.15 - 14.30

 

14.30 - 15.00

 

 


Podwieczorek

 

 

Zajęcia dodatkowe organizowane z całą grupą.

 

 

Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci.

 

 

15.00 - 16.30

 

Zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze w ogrodzie przedszkolnym.

Zabawy konstrukcyjne, plastyczne.

Praca z dzieckiem mającym deficyty rozwojowe, a także z dzieckiem zdolnym.

Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.