Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Piknik Rodzinny w Osiece

Dzisiejszy piknik rodzinny w Osiece odbył się dzięki zaangażowaniu i pomysłowości Koła Gospodyń Wiejskich Niezapominajki w Osiece, które zadbało o atrakcje kulinarne i animacyjne na przysłowiową piątkę z plusem.
Mimo mało korzystnej aury wszyscy uczestnicy spotkania bawili się wyśmienicie, a to przecież cieszy, jak nic innego, zwłaszcza w tak deszczowe popołudnie, które jak się okazało nie było żadną przeszkodą do radosnej zabawy.
Piknik współfinansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Piknik Rodzinny w Osiece

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin